สินค้า

    -สายไฟ
    -สายโทรศัพท์
    -สายสัญญาณ
    -ท่อร้อยสายไฟ
    -ท่ออ่อน
    -ท่อ uPVC
    -ท่อ HDPE
    -รางวายเวย์
    -รางเก็บสายโทรศัพท์
    -ตู้ควบคุมไฟ
    -ตู้เหล็กมาตรฐาน
    -ตู้-บ็อกพลาสติก
    -เบรกเกอร์
    -สวิทซ์-เต้ารับ-ปลั๊ก
    -ปลั๊กเพาเวอร์
    -ปลั๊กพ่วง
    -หัวแปลง
    -เครื่องใช้ไฟฟ้า
    -หลอดไฟ
    -โคมไฟ
    -ไฟฉุกเฉิน
    -เทปพันสายไฟ
    -หางปลา
    -เคเบิ้ลไทร์
    -หม้อแปลงไฟ 110 v
    -อุปกรณ์ไฟฟ้า
    -อุปกรณ์ฟิตติ้ง
    -อุปกรณ์กราวด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หัวแปลง WONPRO

WA-5
USA,CANADA,JAPAN, TAIWAN,CHINA,THAILAND
105.-
WA-6
USA,CANADA,JAPAN, TAIWAN,CHINA,THAILAND
100.-
WA-7
UK,HONG KONG,IRAQ,U.A.E., SINGAPORE,MALAYSIA
130.-
WSA-6
USA,CANADA,JAPAN, TAIWAN,CHINA,THAILAND
165.-
WA-9
GERMAN,FRANCE, AFGHANISTAN, KOREA(inlay way)
165.-
WAII-6
USA,CANADA,JAPAN, TAIWAN,CHINA,THAILAND
165.-
WA-12
ITALY,URAGUAY
140.-
WA-16
CHINA,AUSTRALIA, NEW ZEALAND
140.-
WA-18
TAIWAN,USA,JAPAN, CANADA(220V only)
140.-
WA-20
DENMARK
140.-