สินค้า

    -สายไฟ
    -สายโทรศัพท์
    -สายสัญญาณ
    -ท่อร้อยสายไฟ
    -ท่ออ่อน
    -ท่อ uPVC
    -ท่อ HDPE
    -รางวายเวย์
    -รางเก็บสายโทรศัพท์
    -ตู้ควบคุมไฟ
    -ตู้เหล็กมาตรฐาน
    -ตู้-บ็อกพลาสติก
    -เบรกเกอร์
    -สวิทซ์-เต้ารับ-ปลั๊ก
    -ปลั๊กเพาเวอร์
    -ปลั๊กพ่วง
    -หัวแปลง
    -เครื่องใช้ไฟฟ้า
    -หลอดไฟ
    -โคมไฟ
    -ไฟฉุกเฉิน
    -เทปพันสายไฟ
    -หางปลา
    -เคเบิ้ลไทร์
    -หม้อแปลงไฟ 110 v
    -อุปกรณ์ไฟฟ้า
    -อุปกรณ์ฟิตติ้ง
    -อุปกรณ์กราวด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กล่องพลาสติด-ตู้พลาสติก-แผงไฟ

    -กล่องพลาสติกแบบฝาทึบ TTM
 

 ตู้-บ็อกพลาสติก RITTO

    -E 200 Series - กล่องพลาสติก
    -EU Series - ตู้พลาสติก พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์
    -EUR Series - ตู้พลาสติก กันฝน มีหลังคา
    -EP Series - ตู้พลาสติก กันฝุ่น พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์
    -EPR Series - ตู้พลาสติก กันฝุ่นและกันฝน มีหลังคา พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์
 
    -แผงไฟฟ้าไม้
    -แผงไฟฟ้าพลาสติก NANO