สินค้า

    -สายไฟ
    -สายโทรศัพท์
    -สายสัญญาณ
    -ท่อร้อยสายไฟ
    -ท่ออ่อน
    -ท่อ uPVC
    -ท่อ HDPE
    -รางวายเวย์
    -รางเก็บสายโทรศัพท์
    -ตู้ควบคุมไฟ
    -ตู้เหล็กมาตรฐาน
    -ตู้-บ็อกพลาสติก
    -เบรกเกอร์
    -สวิทซ์-เต้ารับ-ปลั๊ก
    -ปลั๊กเพาเวอร์
    -ปลั๊กพ่วง
    -หัวแปลง
    -เครื่องใช้ไฟฟ้า
    -หลอดไฟ
    -โคมไฟ
    -ไฟฉุกเฉิน
    -เทปพันสายไฟ
    -หางปลา
    -เคเบิ้ลไทร์
    -หม้อแปลงไฟ 110 v
    -อุปกรณ์ไฟฟ้า
    -อุปกรณ์ฟิตติ้ง
    -อุปกรณ์กราวด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เบรกเกอร์ MITSUBISHI

    -Molded Case Circuit Breaker
    -Magnetic Contactor / Magnetic Motor Starter
    -Watt Hour Meters
    -Electrical Indicating Meters
    -Motor Circuit Breaker
    -Air Circuit Breaker
    -Earth Leakege Circuit Breaker
    -Circuit Protector + Earth Leakage Relay
    -Operating Handle for MCCB, ELCB
    -Miniature Circuit Breaker
    -Overload Relay Electronic for Motor
    -Protective Relay
    -Thermal Overload Relay
    -Selector Switch "SEIKO" + Test Terminal
    -LT Capacitor Type RG-2
 

 เบรกเกอร์ PANASONIC

    -HB-TYPE BREAKER
    -EARTH LEAKAGE BREAKER
 

 เบรกเกอร์ HACO

    -AUTOMATIC BREAKER