สินค้า

    -สายไฟ
    -สายโทรศัพท์
    -สายสัญญาณ
    -ท่อร้อยสายไฟ
    -ท่ออ่อน
    -ท่อ uPVC
    -ท่อ HDPE
    -รางวายเวย์
    -รางเก็บสายโทรศัพท์
    -ตู้ควบคุมไฟ
    -ตู้เหล็กมาตรฐาน
    -ตู้-บ็อกพลาสติก
    -เบรกเกอร์
    -สวิทซ์-เต้ารับ-ปลั๊ก
    -ปลั๊กเพาเวอร์
    -ปลั๊กพ่วง
    -หัวแปลง
    -เครื่องใช้ไฟฟ้า
    -หลอดไฟ
    -โคมไฟ
    -ไฟฉุกเฉิน
    -เทปพันสายไฟ
    -หางปลา
    -เคเบิ้ลไทร์
    -หม้อแปลงไฟ 110 v
    -อุปกรณ์ไฟฟ้า
    -อุปกรณ์ฟิตติ้ง
    -อุปกรณ์กราวด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อุปกรณ์กราวด์

     ล่อฟ้า 3 แฉก ขนาด 1/2" 220.00
     ล่อฟ้า 3 แฉก ขนาด 3/4" 220.00
     ล่อฟ้า 3 แฉก ขนาด 1" 220.00

 

     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 5/8" 30cm. 510.00
     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 5/8" 50cm. 850.00
     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 5/8" 60cm. 1,020.00
     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 5/8" 100cm. 1,700.00
     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 5/8" 150cm. 2,550.00
     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 5/8" 200cm. 3,400.00
     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 3/4" 30cm. 810.00
     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 3/4" 50cm. 1,350.00
     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 3/4" 60cm. 1,620.00
     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 3/4" 100cm. 2,700.00
     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 3/4" 150cm. 4,050.00
     เสาล่อฟ้า ทองแดงแท้ 3/4" 200cm. 5,400.00

 

     ฐานล่อฟ้า ฐานเรียบ 650.00
     ฐานล่อฟ้า ฐานจั่ว 650.00
     ฐานล่อฟ้า ฐาน 5 เหลี่ยมเกาะพื้น 700.00
     ฐานล่อฟ้า ฐาน 5 เหลี่ยมเกาะผนัง 700.00
     ฐานล่อฟ้า ฐานกลม 650.00
     ฐานล่อฟ้า ฐาน 2 ชั้น 800.00
     ฐานล่อฟ้า ฐาน 5 เหลี่ยม 2 ชั้น 800.00
     ฐานล่อฟ้า ฐานจับสายแบบปรับมุม 1,200.00
     ฐานล่อฟ้า ฐานกลมแบบจับบาร์ 700.00

 

     กราวด์หรอดหุ้ม 5/8" x 6' 690.00
     กราวด์หรอดหุ้ม 5/8" x 8' 920.00
     กราวด์หรอดหุ้ม 5/8" x 10' 1,150.00
     กราวด์หรอดหุ้ม 3/4" x 6' 1,020.00
     กราวด์หรอดหุ้ม 3/4" x 8' 1,360.00
     กราวด์หรอดหุ้ม 3/4" x 10' 1,700.00

 

     แท่งกราวด์หรอดชุบ 5/8" x 6' (รุ่นผอม) 240.00
     แท่งกราวด์หรอดชุบ 5/8" x 8' (รุ่นผอม) 320.00
     แท่งกราวด์หรอดชุบ 5/8" x 10' (รุ่นผอม) 400.00
     แท่งกราวด์หรอดชุบ 5/8" x 6' (รุ่นเต็ม) 350.00
     แท่งกราวด์หรอดชุบ 5/8" x 8' (รุ่นเต็ม) 470.00
     แท่งกราวด์หรอดชุบ 5/8" x 10' (รุ่นเต็ม) 580.00

 

     กราวด์เทสบ็อก PVC 1,200.00
     กราวด์เทสบ็อก อลูมิเนียม 1,750.00

 

     แคล้มหัวใจ 5/8" 25.00
     แคล้มหัวใจ 3/4" 40.00
     กราวด์แคล้มตัวยู 5/8"-3/4,50/120mm. 600.00
     แคล้มจับสายทองแดงเปลือยเกาะผนัง 25-35mm. 80.00
     แคล้มจับสายทองแดงเปลือยเกาะผนัง 50-70mm. 80.00
     แคล้มจับสายทองแดงเปลือยเกาะผนัง 95-120mm. 80.00
     ยูแคล้มทองเหลือง 2 สกรู ขนาด 6-35mm. 52.00
     ยูแคล้มทองเหลือง 2 สกรู ขนาด 50-70mm. 78.00
     ยูแคล้มทองเหลือง 2 สกรู ขนาด 95-120mm. 126.00
     ยูแคล้มทองเหลือง 2 สกรู ขนาด 150-185mm. 170.00
     ยูแคล้มทองเหลือง 2 สกรู ขนาด 240-300mm. 260.00
     ยูแคล้มทองเหลือง 2 สกรู ขนาด 400-500mm. 290.00
     บาร์แคล้มู ขนาด 25-35mm. 80.00
     สแควร์แคล้มู ขนาด 25-35mm. 160.00
     แคล้มลูกตาลู ขนาด 25-35mm. 40.00
     แคล้มลูกตาลู ขนาด 50-70 70.00
     แคล้มลูกตาลู ขนาด 95-120 110.00

 

     หางปลาทองแดง ขนาด 6-35mm. 60.00
     หางปลาทองแดง ขนาด 50-70mm. 70.00
     หางปลาทองแดง ขนาด 95-120mm. 140.00
     หางปลาทองแดง ขนาด 150-185mm. 230.00
     หางปลาทองแดง ขนาด 240-300mm. 350.00
     หางปลาทองแดง ขนาด 400-500mm. 450.00

    -ตัวจุดระเบิด (วันทาม / เทอร์โมเวลท์)

ชนิด รหัส ขนาดสาย ราคา
Cable End to End CWE 135 16-35 240.-
CWE 170 50-70 260.-
CWE 1120 95-120 280.-
CWE 1300 150-300 750.-
Cable Run to Top CWT 135 16-35 245.-
CWT 170 50-70 265.-
CWT 1120 95-120 285.-
CWT 1300 150-300 800.-
Cable Cross CWX 135 16-35 270.-
CWX 170 50-70 290.-
CWX 1120 95-120 600.-
CWX 1300 150-300 850.-
Cable to Bar CPK 135 16-35 240.-
CPK 170 50-70 260.-
CPK 1120 95-120 280.-
CPK 1300 150-300 750.-

 

ชนิด รหัส ขนาดสาย ROD ราคา
Cable to Rod CGE135 16-35 5/8",3/4" 240.-
CGE170 50-70 260.-
CGE1120 95-120 280.-
CGE1300 150-300 750.-
Cable Horizontal to Rod CGT135 16-35 5/8",3/4" 245.-
CGT170 50-70 265.-
CGT1120 95-120 285.-
CGT1300 150-300 800.-
Cable Run & Tap to
Rod
CNT135 16-35 5/8",3/4" 270.-
CNT170 50-70 290.-
CNT1120 95-120 700.-
CNT1300 150-300 850.-
Cable Cross to Rod CXT135 16-35 5/8",3/4" 280.-
CXT170 50-70 300.-
CXT1120 95-120 700.-
CXT1300 150-300 900.-