สินค้า

    -สายไฟ
    -สายโทรศัพท์
    -สายสัญญาณ
    -ท่อร้อยสายไฟ
    -ท่ออ่อน
    -ท่อ uPVC
    -ท่อ HDPE
    -รางวายเวย์
    -รางเก็บสายโทรศัพท์
    -ตู้ควบคุมไฟ
    -ตู้เหล็กมาตรฐาน
    -ตู้-บ็อกพลาสติก
    -เบรกเกอร์
    -สวิทซ์-เต้ารับ-ปลั๊ก
    -ปลั๊กเพาเวอร์
    -ปลั๊กพ่วง
    -หัวแปลง
    -เครื่องใช้ไฟฟ้า
    -หลอดไฟ
    -โคมไฟ
    -ไฟฉุกเฉิน
    -เทปพันสายไฟ
    -หางปลา
    -เคเบิ้ลไทร์
    -หม้อแปลงไฟ 110 v
    -อุปกรณ์ไฟฟ้า
    -อุปกรณ์ฟิตติ้ง
    -อุปกรณ์กราวด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไฟฉุกเฉิน SUNNY

SUNNY-SN156dh1  ไฟฉุกเฉินหลอดฮาโลเจน 2 หลอด 6w 6v 4.5AH 1.5 ชั่วโมง 1,550.-
SUNNY-SN206dh3  ไฟฉุกเฉินหลอดฮาโลเจน 2 หลอด 6w 6v 4.5Ah x 2 3 ชั่วโมง 2,150.-
SUNNY-SAU106DH3  ไฟฉุกเฉินหลอดฮาโลเจน 1หลอด 6w 6v 4.5Ah 3ชั่วโมง 1,290.-
SUNNY-SAU235DH2  ไฟฉุกเฉินหลอดฮาโลเจน 2หลอด 35w 12v 15Ah 2ชั่วโมง 4,200.-
SUNNY-NAU103DH4LED  ไฟฉุกเฉินหลอดLED 1หลอด 3w 12v 1.2Ah 4ชั่วโมง  
SUNNY-NAU203DH2LED  ไฟฉุกเฉินหลอดLED 2หลอด 12v 3w 1.2Ah 2ชั่วโมง