สินค้า

    -สายไฟ
    -สายโทรศัพท์
    -สายสัญญาณ
    -ท่อร้อยสายไฟ
    -ท่ออ่อน
    -ท่อ uPVC
    -ท่อ HDPE
    -รางวายเวย์
    -รางเก็บสายโทรศัพท์
    -ตู้ควบคุมไฟ
    -ตู้เหล็กมาตรฐาน
    -ตู้-บ็อกพลาสติก
    -เบรกเกอร์
    -สวิทซ์-เต้ารับ-ปลั๊ก
    -ปลั๊กเพาเวอร์
    -ปลั๊กพ่วง
    -หัวแปลง
    -เครื่องใช้ไฟฟ้า
    -หลอดไฟ
    -โคมไฟ
    -ไฟฉุกเฉิน
    -เทปพันสายไฟ
    -หางปลา
    -เคเบิ้ลไทร์
    -หม้อแปลงไฟ 110 v
    -อุปกรณ์ไฟฟ้า
    -อุปกรณ์ฟิตติ้ง
    -อุปกรณ์กราวด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หางปลา T.LUG

 

 หางปลา KST (MADE IN TAIWAN)

    -หางปลากลมเปลือย RING TERMINALS
    -หางปลากลมหุ้ม INSULATED RING TERMINALS
    -หางปลาแฉกเปลือย SPADE TERMINALS
    -หางปลาแฉกหุ้ม INSULATED SPADE TERMINALS
    -หางปลาเสียบ ตัวผู้ กลม BULLET TERMINALS
    -หางปลาเสียบ ตัวเมีย กลม BULLET SOCKETS
    -หัวเสียบก้านไม้ขีด เปลือย PIN TERMINALS
    -หัวเสียบก้านไม้ขีด กลม หุ้ม INSULATED PIN TERMINALS
    -หัวเสียบก้านไม้ขีด แบน หุ้ม FLAT BLADE INSULATED PIN TERMINALS
    -หางปลาเสียบ ตัวผู้ แบน หุ้ม MALE DISCONNECTS
    -หางปลาเสียบ ตัวเมีย แบน หุ้ม FEMALE DISCONNECTS
    -หางปลาเสียบ ตัวเมีย แบน หุ้มเต็ม FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTOR
    -ข้อต่อย้ำปลายสายแบบเดี่ยวเปลือย CORD END SLEEVES
    -ข้อต่อย้ำปลายสายแบบเดี่ยวหุ้ม INSULATED CORD END SLEEVES
    -สลิปหุ้ม BUTT SPLICES
    -วายนัท WIRE-NUT CONNECTORS
    -หัวหมวก CLOSED-END CONNECTORS
    -ตลับหนีบสาย QUICK SPLICE