สินค้า

    -สายไฟ
    -สายโทรศัพท์
    -สายสัญญาณ
    -ท่อร้อยสายไฟ
    -ท่ออ่อน
    -ท่อ uPVC
    -ท่อ HDPE
    -รางวายเวย์
    -รางเก็บสายโทรศัพท์
    -ตู้ควบคุมไฟ
    -ตู้เหล็กมาตรฐาน
    -ตู้-บ็อกพลาสติก
    -เบรกเกอร์
    -สวิทซ์-เต้ารับ-ปลั๊ก
    -ปลั๊กเพาเวอร์
    -ปลั๊กพ่วง
    -หัวแปลง
    -เครื่องใช้ไฟฟ้า
    -หลอดไฟ
    -โคมไฟ
    -ไฟฉุกเฉิน
    -เทปพันสายไฟ
    -หางปลา
    -เคเบิ้ลไทร์
    -หม้อแปลงไฟ 110 v
    -อุปกรณ์ไฟฟ้า
    -อุปกรณ์ฟิตติ้ง
    -อุปกรณ์กราวด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลอดไฟ TOSHIBA

 
    -หลอดนีออน / นีออนสี -หลอดประหยัดไฟ รุ่นตะเกียบ
    -หลอดนีออนพิเศษ -หลอดประหยัดไฟ รุ่นทวิสต์
    -หลอดนีออนกลม -หลอดประหยัดไฟ รุ่นลูกแพร
  -หลอดประหยัดไฟ รุ่นโกล์บ
    -บัลลาสต์  
    -สตาร์ทเตอร์ -หลอดแอลอีดี ทรงคลาสสิค
  -หลอดแอลอีดี ทรง MR16
    -โคมไฟตั้งโต๊ะ -หลอดแอลอีดี ทรง PAR
   
    -รางนีออนฟูลเซ็ท  
    -รางนีออนอีเล็คทรอนิค  
    -ดาวน์ไลท์  
   

 หลอดไฟ

 

 ขั้วหลอดไฟ