สินค้า

    -สายไฟ
    -สายโทรศัพท์
    -สายสัญญาณ
    -ท่อร้อยสายไฟ
    -ท่ออ่อน
    -ท่อ uPVC
    -ท่อ HDPE
    -รางวายเวย์
    -รางเก็บสายโทรศัพท์
    -ตู้ควบคุมไฟ
    -ตู้เหล็กมาตรฐาน
    -ตู้-บ็อกพลาสติก
    -เบรกเกอร์
    -สวิทซ์-เต้ารับ-ปลั๊ก
    -ปลั๊กเพาเวอร์
    -ปลั๊กพ่วง
    -หัวแปลง
    -เครื่องใช้ไฟฟ้า
    -หลอดไฟ
    -โคมไฟ
    -ไฟฉุกเฉิน
    -เทปพันสายไฟ
    -หางปลา
    -เคเบิ้ลไทร์
    -หม้อแปลงไฟ 110 v
    -อุปกรณ์ไฟฟ้า
    -อุปกรณ์ฟิตติ้ง
    -อุปกรณ์กราวด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สายโทรศัพท์ PHELPS DODGE

   สายโทรศัพท์ ภายใน 2C x 0.5 (24) 385.-
   สายโทรศัพท์ ภายใน 2C x 0.65 (22) 545.-
   สายโทรศัพท์ ภายใน 4C x 0.5 (24) 625.-
   สายโทรศัพท์ ภายใน 4C x 0.65 (22) 935.-
   สายโทรศัพท์ ภายใน 6C x 0.5 (24) 885.-
   สายโทรศัพท์ ภายใน 6C x 0.65 (22) 1,400.-

 

จำนวนคู่ สายโทรศัพท์ ภายใน สายโทรศัพท์ ภายนอก
(TPEV) มีสะพานในตัว (FIG-8) ไม่มีสะพาน (AP)
24 (0.5) 22 (0.65) 24 (0.5) 22 (0.65) 24 (0.5) 22 (0.65)
4 19.00 26.00        
5 22.00 31.00        
6 25.00 35.00 96.00 114.00 58.00  
8 33.00 48.00        
10 37.00 55.00 114.00 140.00 62.00 79.00
15 54.00 81.00 136.00 172.00 79.00 107.00
20 68.00 104.00 158.00 198.00 92.00 132.00
25 83.00 128.00 172.00 225.00 110.00 152.00
30 104.00 155.00 194.00 260.00 132.00 180.00
40 140.00 205.00        
50 160.00 250.00 268.00 375.00 185.00 272.00
100 310.00 480.00 448.00 665.00 355.00 525.00
150     630.00 965.00 500.00 785.00
200 600.00 945.00 845.00 1,275.00 675.00 1,030.00

 สายดรอปวาย

   สายดรอปวาย 0.9 mm 200 เมตร 1,500.-

 อุปกรณ์เชื่อมต่อ

   หัวใสโทรศัพท์ 4C เล็ก 5.-
   หัวใสโทรศัพท์ 4C ใหญ่ 5.-
   ตลับโทรศัพท์ 4C 1ทาง 18.-
   ตลับโทรศัพท์ 4C 2ทาง 40.-
   กลางทางโทรศัพท์ 10.-
   ตัวแยก 1ผู้ ออก 2เมีย  
  ตัวแยก 1เมีย ออก 2เมีย