สินค้า

    -สายไฟ
    -สายโทรศัพท์
    -สายสัญญาณ
    -ท่อร้อยสายไฟ
    -ท่ออ่อน
    -ท่อ uPVC
    -ท่อ HDPE
    -รางวายเวย์
    -รางเก็บสายโทรศัพท์
    -ตู้ควบคุมไฟ
    -ตู้เหล็กมาตรฐาน
    -ตู้-บ็อกพลาสติก
    -เบรกเกอร์
    -สวิทซ์-เต้ารับ-ปลั๊ก
    -ปลั๊กเพาเวอร์
    -ปลั๊กพ่วง
    -หัวแปลง
    -เครื่องใช้ไฟฟ้า
    -หลอดไฟ
    -โคมไฟ
    -ไฟฉุกเฉิน
    -เทปพันสายไฟ
    -หางปลา
    -เคเบิ้ลไทร์
    -หม้อแปลงไฟ 110 v
    -อุปกรณ์ไฟฟ้า
    -อุปกรณ์ฟิตติ้ง
    -อุปกรณ์กราวด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตู้เย็น 1 ประตู รุ่น 3D VIVID

 MR-14E  ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 4.9 คิว  ราคา  บาท
 MR-17E  ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 6.0 คิว  ราคา  บาท
 MR-17EA  ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 6.0 คิว  ราคา  บาท
 MR-18EA  ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 6.4 คิว  ราคา  บาท
 MR-18EA-TS  ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 6.4 คิว  ราคา  บาท

 ตู้เย็น 2 ประตู รุ่น MINI 2 DOORS

 MR-F15E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 4.9  คิว  ราคา  บาท

 ตู้เย็น 2 ประตู รุ่น S-CLASS 3D VIVID

 MR-F21E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 6.4 คิว  ราคา  บาท
 MR-F23E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 7.1  คิว  ราคา  บาท
 MR-F26E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 8.5 คิว  ราคา  บาท
 MR-F26E-TS  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 8.5 คิว  ราคา  บาท

 ตู้เย็น 2 ประตู รุ่น M & L-CLASS 3D ELEGANCE

 MR-F33E-SL  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.5 คิว  ราคา  บาท
 MR-F38E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 12.2 คิว  ราคา  บาท
 MR-F38E-SL  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 12.2  คิว  ราคา  บาท
 MR-F41E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 13.4 คิว  ราคา  บาท
 MR-F41E-SL  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 13.4  คิว  ราคา  บาท
 MR-F45E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 15.0  คิว  ราคา  บาท
 MR-F45E-SL  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 15.0  คิว  ราคา  บาท
 MR-F50E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 16.3  คิว  ราคา  บาท
 MR-F50E-SL  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 16.3  คิว  ราคา  บาท
 MR-F56E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 18.0  คิว  ราคา  บาท
 MR-F56E-SL  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 18.0 คิว  ราคา  บาท

 ตู้เย็น 2 ประตู รุ่น BOTTOM FREEZER (SMART FREEZE)

 MR-BF30E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 9.4  คิว  ราคา  บาท
 MR-BF30E-ST  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 9.4  คิว  ราคา  บาท
 MR-BF34E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.6  คิว  ราคา  บาท
 MR-BF34E-ST  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.6  คิว  ราคา  บาท
 MR-BF41E  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 12.9 คิว  ราคา  บาท
 MR-BF41E-ST  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 12.9 คิว  ราคา  บาท

 ตู้เย็น 3 ประตู รุ่น 3D ELEGANCE

 MR-V46E  ตู้เย็น 3 ประตู ขนาด  คิว  ราคา  บาท
 MR-V46E-ST  ตู้เย็น 3 ประตู ขนาด  คิว  ราคา  บาท

 ตู้เย็น 3 ประตู รุ่น BOTTOM FREEZER (SMART FREEZE)

  MR-C38E  ตู้เย็น 3 ประตู ขนาด 12.2  คิว  ราคา  บาท
 MR-C38E-ST  ตู้เย็น 3 ประตู ขนาด 12.2  คิว  ราคา  บาท
 MR-C42E  ตู้เย็น 3 ประตู ขนาด 13.3  คิว  ราคา  บาท
 MR-C42E-ST  ตู้เย็น 3 ประตู ขนาด 13.3 คิว  ราคา  บาท

 ตู้เย็น 4 ประตู รุ่น L4GRANDE

 MR-L70E  ตู้เย็น 4 ประตู ขนาด 22.4  คิว  ราคา  บาท

 ตู้เย็นประกอบนอก รุ่นFOLIO HIKARI

 MR-E60R-N-T  ตู้เย็นประกอบนอก 5 ประตู ขนาด 20.4  คิว  ราคา  บาท
 MR-Z60R-W-T  ตู้เย็นประกอบนอก 6 ประตู ขนาด 21.8 คิว  ราคา  บาท

 ตู้เย็นแช่แข็ง (fAMILY FREEZER)

 MF-U14E  ตู้เย็นแช่แข็ง ขนาด 5.0  คิว  ราคา  บาท